Vina

Osnovni preduvjet za proizvodnju vrhunskih vina jeste visokokvalitetno grožđe. Na 40 ha vinograda posađenih na hercegovačkom kršu ubiremo najbolje grozdove od naših autohtonih sorti, Žilavke i Blatine. Mediteranska klima, 430 metara nadmorske visine, konstantno strujanje zraka, 2300 sunčanih sati, bogata zemlja čiji sastav čini mješavina škriljca i humusa, korištenje ekoloških prihvatljivih kontaktnih sredstava za zaštitu vinove loze čine jedan poseban terroir koji daje vrhunsku sirovinu za naša vina.